Aktuální teplota

23.10.2017 07:57

Aktuální teplota:

9,7 °C

Vlhkost:

83,1 %

Rosný bod:

7 °C

Navigace

Obsah

 Obecní úřad obce Havraň

Obec Havraň
V písemných pramenech se poprvé setkáváme s užitím jména Havraň v r. 1281 ve spojitosti s osobouQual de Habran (Chval z Havraně). Prameny z roku 1337 zaznamenávají jméno Jesco de Hawran ecclesiae in Hawran a v roce 1338 Ješko Dictus Havránek de Hauranye. Od této doby se v archívních pramenech objevuje jméno Havraň v různých obměnách: in villa Hawranczy, z Havrana, Hawranie, Habran, Habern. Jméno Havraň vzniklo zvláštní příponou k osobnímu jménu Havran a znamenalo Havranův Dvůr. Roku 1346 Trost zvaný Winkler prodává svůj majetek Havraň oseckému klášteru. Již v roku 1379 je u Havraně zmiňován kostel sv. Laurence (Vavřince), jemuž pravděpodobně předcházela gotická kaple. Kostel později prošel částečnou barokizací.

 AKTUALITY:

.

SETKÁNÍ ŽÁKŮ

               HAVRAŇSKÉ ŠKOLY                                                  

se koná v sobotu 14. 10. 2017 od 17.00 hod v Sokolovně Havraň.

 

plakát zde.......

 

 

.

Článek související se schválením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 - 2020.

 

viz. článek......

 

 

 

.

 

.

 

Obecní úřad Havraň a Český svaz žen pořádají

dne 16. 9. 2017 výlet do kláštera Teplá a Boheminium Mariánské lázně.

Bližší informace pro zájemce na OÚ Havraň.

 

 

plakát zde...........

 

.

.

 

Nábor nových fotbalistů pro klub FK Havraň proběhne ve čtvrtek 27. 4. a ve čtvrtek 4. 5. 2017 od 17:00 hod.

 

více zde............

 

 

.

.

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZA SVOZ ODPADU A ZA PSY V ROCE 2017

 

více informací zde.........

 

 

.

Pozor

důležité upozornění

Nařízení státní veterinární správy pro všechny chovatele drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ohledně nákazy ptačí chřipkou.

 

Obec Havraň, Moravěves a Saběnice se nacházejí v pásmu dozoru a nařizuje se..............více zde, mapa

 

 

.

HitachiCable

pracovní nabídka

 

více zde.........

 

 

.

 

 

MAS pomáhají zkvalitnit život na venkově

 

- více zde..........

 

 

.

 

Průzkum o informovanosti obyvatel o MASkách v Ústeckém kraji

 

.

Vážení příznivci Ekologického centra Most pro Krušnohoří, 

v souvislosti s mimořádnou událostí v UNIPETROLU, která nastala kolem 9. hodiny ranní ve čtvrtek 13.08.2015, jsme zpracovali pro potřebu informování veřejnosti o  možném vlivu události na imisní situaci zprávy a to:

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php?page=pozar_uni

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php

 

 .

DŮLEŽITÉ 

 

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naší obec.

 

Dotazník pro občany

 

Dotazník pro firmy a organizace

 

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

.

Obecní úřad Havraň je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 

 

.

 

 

18. - 26. 10. 2017

Obec Havraň - Oznámení o konání 26. zasedání zastupitestva obce

Úřední deskaZobrazit více

11. - 27. 10. 2017

Magistrát města Mostu - Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na  komunikaci II/251 v obci Havraň

Úřední deskaZobrazit více

11. - 27. 10. 2017

Krajský úřad Ústeckého kraje - posuzování vlivů na životní prostředí - výrobní závod firmy BLANCO

Úřední deskaZobrazit více

4. 10. - 30. 11. 2017

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deskaZobrazit více

26. 9. - 31. 12. 2017

Rozpočtové opatření č.5

Úřední deskaZobrazit více