Navigace

Obsah

Sdružení dobrovolných hasičů

##

 

Plán práce pro rok 2008                           
 
Seznam akcí, plánovaný termín uskutečnění:
1) Pálení čarodějnic - 30.dubna 2008  
2) Stavění Máje - I .května 2008
3) Dětský den - I .června 2008  
4) Mikulášská nadílka - 6.prosince 2008
5) Ohňostroj - 31 .prosince 2008

Další akce, zahrnuté do plánu práce pro rok 2008:
1) Sběr druhotných surovin.
2) Úklid kolem požární zbrojnice.
3) Účast družstva mužů v pohárových soutěžích.
4) Účast družstva žen v pohárových soutěžích.
 
                                                                       za SDH Moravěves Hlobeň Zdeněk

 

 

#