Navigace

Obsah

Zpráva o uplatňování územního plánu Havraň a jeho změny č.1

Veřejná vyhláška

Zpráva o uplatňování územního plánu Havraň a jeho změny č.1 - vyvěšeno od 23.6.2022 - 25.7.2022

Oznámení o vydání Změny č. 1 územního plánu Havraň formou opatření obecné povahy 

 

Úplné znění po změně č.1 územního plánu Havraň

Výkres základního členění území 

Hlavní výkres 

Koncepce dopravní infrastruktury 

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje 

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství 

Výkres veřejně propěšných staveb, opatření a asanace 

Výkres pořadí změn v území (etapizace) 

Koordinační výkres 

ÚP  Havraň - úplné znění po změně č. 1 

 

Změna č. 1 ÚP Havraň - OOP

Změna-č.1-ÚP-Havraň-A-grafická-část-pro-vydání

Změna-č.1-ÚP-Havraň-A-textová-část-pro-vydání

Změna-č.1-ÚP-Havraň-B-grafická-část-pro-vydání

Změna-č.1-ÚP-Havraň-B-odůvodnění-pro-vydání

Změna-č.1-ÚP-Havraň-srovnávací-text-pro-vydání

 

Opakované veřejné projednání "NÁVRHU ZMĚNY č. 1. územního plánu Havraň":

Veřejná vyhláška

Územní plán Havraň - srovnávací text

Územní plán Havraň - změna č. 1

 

Návrh změny č. 1 územního plánu obce Havraň

Oznámení

Veřejná vyhláška

Územní plán Havraň A, B - srovnávací text

Změna č. 1 ÚP Havraň 1b - Hlavní výkres

Změna č. 1 ÚP Havraň A - odůvodnění

Změna č. 1 ÚP Havraň - výrok

 

 

Platný územní plán obce Havraň

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres pořadí změn v území ( etapizace ), výřez A2

Výkres pořadí změn ( etapizace )

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Havraň AB - textová část

 

Dokumentace k veřejnému projednání územního plánu obce Havraň.

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní infrastruktury

Koncepce technické infrastruktury - energetika a spoje

Koncepce technické infrastruktury - vodní hospodářství

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres pořadí změn v území (etapizace), výřez A2

Výkres pořadí změn (etapizace)

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

ÚP Havraň upravený návrh

ÚP Havraň upravený návrh odůvodnění

Dokumentace k opakovanému veřejnému projednání ÚP obce Havraň 1. část 2. část