Navigace

Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce - Příjemce stočného: Obec Havraň - Moravěves a Saběnice

Vyvěšeno: 28. 4. 2022

Datum sejmutí: 28. 5. 2022

Zodpovídá: Naděžda Burianová

Zpět