Aktuální teplota

6.12.2016 16:54

Aktuální teplota:

1,6 °C

Vlhkost:

81,9 %

Rosný bod:

-1,2 °C

Navigace

Obsah

 Obecní úřad obce Havraň

Obec Havraň
V písemných pramenech se poprvé setkáváme s užitím jména Havraň v r. 1281 ve spojitosti s osobouQual de Habran (Chval z Havraně). Prameny z roku 1337 zaznamenávají jméno Jesco de Hawran ecclesiae in Hawran a v roce 1338 Ješko Dictus Havránek de Hauranye. Od této doby se v archívních pramenech objevuje jméno Havraň v různých obměnách: in villa Hawranczy, z Havrana, Hawranie, Habran, Habern. Jméno Havraň vzniklo zvláštní příponou k osobnímu jménu Havran a znamenalo Havranův Dvůr. Roku 1346 Trost zvaný Winkler prodává svůj majetek Havraň oseckému klášteru. Již v roku 1379 je u Havraně zmiňován kostel sv. Laurence (Vavřince), jemuž pravděpodobně předcházela gotická kaple. Kostel později prošel částečnou barokizací.

 AKTUALITY:

.

Obecní úřad Havraň pořádá

v pondělí 28. 11. 2016

 zájezd do divadla Radka Brzobohatého

na muzikál

Cyráno

Cena vstupenky: 350,- Kč

 

Zájemci přihlaste se na OÚ Havraň

u p. Burianové

 

.

 

.

Obec Havraň

 pořádá

v neděli 4. 12. 2016

od 16.00 hodin

v Sokolovně Havraň

Mikulášskou nadílku.

 

Srdečně zvou pořadatelé

.

 

Průzkum o informovanosti obyvatel o MASkách v Ústeckém kraji

 

.

Vážení příznivci Ekologického centra Most pro Krušnohoří, 

v souvislosti s mimořádnou událostí v UNIPETROLU, která nastala kolem 9. hodiny ranní ve čtvrtek 13.08.2015, jsme zpracovali pro potřebu informování veřejnosti o  možném vlivu události na imisní situaci zprávy a to:

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php?page=pozar_uni

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php

 

 .

DŮLEŽITÉ 

 

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naší obec.

 

Dotazník pro občany

 

Dotazník pro firmy a organizace

 

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

.

Obecní úřad Havraň je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 

 

.

 

 

5. - 21. 12. 2016

18. zasedání ZO

Úřední deskaZobrazit více

24. 11. - 10. 12. 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

Úřední deskaZobrazit více

24. 11. - 10. 12. 2016

Obec Havraň - Záměr obce o  pronájmu pozemků

Úřední deskaZobrazit více

7. 9. - 7. 12. 2016

ČR Státní pozemkový fond - Oznámení o zamýšleném převodu

Úřední deskaZobrazit více

1. 9. 2015 - 31. 12. 2023

Aktualizovaný seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Úřední deskaZobrazit více