Aktuální teplota

6.10.2015 20:31

Aktuální teplota:

15,2 °C

Vlhkost:

86,7 %

Rosný bod:

13 °C

Navigace

Obsah

 Obecní úřad obce Havraň

Obec Havraň
V písemných pramenech se poprvé setkáváme s užitím jména Havraň v r. 1281 ve spojitosti s osobouQual de Habran (Chval z Havraně). Prameny z roku 1337 zaznamenávají jméno Jesco de Hawran ecclesiae in Hawran a v roce 1338 Ješko Dictus Havránek de Hauranye. Od této doby se v archívních pramenech objevuje jméno Havraň v různých obměnách: in villa Hawranczy, z Havrana, Hawranie, Habran, Habern. Jméno Havraň vzniklo zvláštní příponou k osobnímu jménu Havran a znamenalo Havranův Dvůr. Roku 1346 Trost zvaný Winkler prodává svůj majetek Havraň oseckému klášteru. Již v roku 1379 je u Havraně zmiňován kostel sv. Laurence (Vavřince), jemuž pravděpodobně předcházela gotická kaple. Kostel později prošel částečnou barokizací.

 AKTUALITY:

.

Setkání žáků Havraňské školy

v sobotu 10. 10. 2015 od 17.00 do 24.00 hod. v Sokolovně Havraň.

Vstupné: 50,- Kč

Hraje: hudební skupina 3D

 

.

Vážení příznivci Ekologického centra Most pro Krušnohoří, 

v souvislosti s mimořádnou událostí v UNIPETROLU, která nastala kolem 9. hodiny ranní ve čtvrtek 13.08.2015, jsme zpracovali pro potřebu informování veřejnosti o  možném vlivu události na imisní situaci zprávy a to:

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php?page=pozar_uni

 

  1.     Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. Část

http://www.ecmost.cz/clanky.php

 

 .

DŮLEŽITÉ 

 

Vážení spoluobčané, podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme o vyplnění krátkého dotazníku, týkajícího se tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro naší obec.

 

Dotazník pro občany

 

Dotazník pro firmy a organizace

 

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

.

Obecní úřad Havraň je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností – Magistrát města Mostu.

 

.

.

 

Od ledna 2015 dojde ke změně  ve veřejné autobusové dopravě

více informací najdete zde ...

 

 

 

 

.

Nově zprovozněna TV Havraň

 

1. - 17. 10. 2015

Krajský úřad ÚK -Rozhodnutí-Závěr zjišťovacího řízení - "Yankee Candle"

Úřední deskaZobrazit více

1. - 17. 10. 2015

8. zasedání ZO

Úřední deskaZobrazit více

30. 9. - 16. 10. 2015

Obec Havraň - Záměr obce o prodeji pozemků a domu

Úřední deskaZobrazit více

23. 9. - 26. 10. 2015

Veřejná vyhláška - Opakované veřejné projednání ÚP Havraň

Úřední deskaZobrazit více

11. 9. - 30. 11. 2015

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stomoví a jiných nerostů

Úřední deskaZobrazit více