Navigace

Obsah

Zastupitelé 

V obci je zvoleno devítičlenné zastupitelstvo.

 

starosta obce:    Vinař Petr

místostarostka: Ing. Paterová Bauerová Kamila

členové:

  • MUDr. Bočan Miloš
  • Bc. Kastl Radek           
  • Korbelíková Jaroslava
  • Nachtmann Radoslav
  • Rajter Martin
  • Mgr. Schützová Petra 
  • Smetanová Zděnka